Filtr na stronie eksperymentalnej z SEOMATIK? Test cz. 3

Strona poszła po około 30 oczek w dół dla obu fraz w stosunku do pozycji pierwotnej sprzed 10 dni.

www.seomatik.pl 2014-1-22 22 4 13
Przypomnijmy, że strona została poddana testowi analogicznemu do tego.
Czytaj dalej Filtr na stronie eksperymentalnej z SEOMATIK? Test cz. 3

Seomatik – czy linkowanie ze spamu pomaga? Test cz. 2

Po tygodniu trwania testu w seomatik (analogicznego do tego), strona spadła o kilka pozycji w stosunku do wyjściowych pozycji… Ten fakt oraz jakość linków odpowiada na pytanie czy warto linkować z SWL typu seomatik.

Faktura poprzez api ifirma i guzzle

Do wystawiania faktur w serwisie ifirma można z łatwością użyć biblioteki guzzle. Trzeba wcześniej w konfiguracji ifirma wygenerować klucze symetryczne.

Definicja funkcji pomocnicznych:

define('IFIRMA_LOGIN','...');

function ifirma_client() {
	static $client;
	if(!isset($client)) {
		require_once('guzzle.phar');
		$client = new \Guzzle\Http\Client('https://www.ifirma.pl/iapi');
		$cookiePlugin = new \Guzzle\Plugin\Cookie\CookiePlugin(new \Guzzle\Plugin\Cookie\CookieJar\ArrayCookieJar());
		$client->addSubscriber($cookiePlugin); 
	}
	return $client;
}

function ifirma_post($adres,array $data,$typ,$klucz) {
	$client = ifirma_client();
	$requestContent = json_encode($data);

	$login = IFIRMA_LOGIN;
	$url = 'https://www.ifirma.pl/iapi/'.$adres;
	$hmac = hash_hmac('sha1',$url.$login.$typ.$requestContent,pack("H*" , $klucz));
	$client->setDefaultOption('headers', array('Authentication' => 'IAPIS user='.$login.', hmac-sha1='.$hmac));
	$ret = $client->post($adres)->setBody($requestContent,'application/json')->send()->json();
	return $ret;
}

function ifirma_get($adres,$typ,$klucz) {
	$client = ifirma_client();

	$login = IFIRMA_LOGIN;
	$url = 'https://www.ifirma.pl/iapi/'.$adres;
	$hmac = hash_hmac('sha1',$url.$login.$typ,pack("H*" , $klucz));
	$client->setDefaultOption('headers', array('Authentication' => 'IAPIS user='.$login.', hmac-sha1='.$hmac));
	$ret = $client->get($adres)->send()->json();
	return $ret;
}

Wystawienie faktury:

$pobranie = false;
$data = Array(...);
$klucz = '...';

$fak = ifirma_post('faktura'.($pobranie?'wysylka':'kraj').'.json',$data,'faktura',$klucz);

Pobranie numeru właśnie wystawionej faktury:

if(!isset($fak['response']['Identyfikator'])) return false;
$fak_arr = ifirma_get('faktura'.($pobranie?'wysylka':'kraj').'/'.$fak['response']['Identyfikator'].'.json');
print($fak_arr['response']['PelnyNumer']);

Seomatik test cz. 1

Rok temu testowaliśmy seomatik.pl – jakość linków była tragiczna. Dzisiaj dostałem w ramach promocji 50000 pkt. do wykorzystania na tym SWL’u wraz z informacją o teście przeprowadzonym przez klienta (lub pracownika) seomatika… Jeżeli test był prawdziwy, to Google wciąż łyka śmieciowe linki. Postanowiłem to sprawdzić i przetestować te 50000 pkt. na jednym z naszych blogów zapleczowych. Dzisiaj start testu analogicznego do tego.

Kopiowanie dużego formularza ze strony na stronę

Przydało się przy uzupełnianiu remanentu w ifirma.

Skopiować z pierwszego formularza dane poprzez wykonanie JS:

var a = []; $('input.form-control[type=text]').each(function(){ a.push($(this).val()) }); JSON.stringify(a).replace('\','\\');

Przejść do formularza nowego remanentu, dodać odpowiednią liczbę wierszy i wtedy:

var a = JSON.parse('tutaj json z poprzedniej strony');
$('input.form-control[type=text]').each(function(i,j){ $(this).val(a[i]); });