Archiwa kategorii: Drupal

Pole firmy w formularzu kontaktowym drupala 7 (Company name field in drupal 7 contact form)

Pobierz i zaintaluj ten moduł: contact_form_company.zip.
Rozwiązanie oparte o wypowiedź na forum: http://drupal.stackexchange.com/questions/48940/how-to-add-a-field-to-the-contact-form-in-drupal-7.

Just download and install this very simple module: contact_form_company.zip.
Based on forum solution: http://drupal.stackexchange.com/questions/48940/how-to-add-a-field-to-the-contact-form-in-drupal-7.

Problem z pathauto i stroną wielojęzyczną na drupalu?

W ofercie Epesi jest integrator magazynu epesi z Drupal Commerce. Podczas instalacji nie jest jednak instalowany moduł „pathauto i18n”. Aby poprawnie generowały się aliasy w sklepie wielojęzycznym należy go zainstalować razem z jego submodułami: node i taxonomy. Jeżeli zrobiliśmy to za późno należy usunąć wszystkie kategorie i produkty oraz zsynchronizować je ponownie, lub użyć kwarendy analogicznej do:

INSERT INTO `pathauto_i18n` (entity_id,entity_type,bundle,path_status) SELECT tid,"taxonomy_term","epesi_category",1 FROM `taxonomy_term_data` WHERE vid=7

oraz w ustawieniach aliasów skasować je i wygenerować ponownie.

Problem z tłumaczeniem menu generowanego przez taxonomy_menu?

Taxonomy Menu w Drupalu bardzo ułatwia życie – generuje menu na podstawie taxonomy… Jednak przejście na entity translations odbija się czasem czkawką i tak jest tutaj. Najprostsze rozwiązanie? W szablonie zaimplementować funkcję tłumaczącą menu:


function MY_THEME_translated_menu_link_alter(&$item, $map) {
 if (module_exists('entity_translation')) {
  // In case of localized terms, use term translation for menu title.
  if ($item['module'] == 'taxonomy_menu') {
   $t = _taxonomy_menu_get_item($item['mlid']);
   // Only translate when term exist (may per example occur with stray menu item)
   if ($t) {
    // Get the taxonomy term
    $term = taxonomy_term_load($t->tid);
    //Get the language
    global $language;
    $lang = $language->language;
    //check for the Title field (name_field)
    if (isset($term->name_field[$lang])) {
     $item['title'] = $item['link_title'] = $term->name_field[$lang][0]['value'];
    }
    //check for the Description field (description_field)
    if (isset($term->description_field[$lang])) {
     $item['options']['attributes']['title'] = $item['localized_options']['attributes']['title'] = $term->description_field[$lang][0]['value'];
    }
   }
  }
 }
}

Więcej: https://drupal.org/node/1665308#comment-7410224